Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet

Bodrogkeresztúrt rendkivül értékes és változatos természeti környezet veszi körül. Ennek köszönhetően erdei és viízitúrák egyaránt tehetők, melyek alkalmával megismerhető és megcsodálható.

Egyik legértékesebb területe a Bodrogzug Tájvédelmi Körzet, melynek flórája, madárvilága a Ramsari Egyezmény szerint is európai jelentőségű. A Tisza és a Bodrog eegyesülése fölött található terület morotvatavai láp és mocsárrétjei , a bokorfüzesek , valamint folyó menti galériaerdői a fészkelő és átvonuló madarak élőhelyei.

Nyáron a kis tavak felszínét fehér tündérrózsák, sárga vizitökvirágok és kolokánok borítják. A folyók szélén sulyom és nyílfű is megfigyelhető. Az ártereken színes virágszőnyeg pompázik. Legillatosabb ezek közül a fehér virágú borkóró és a piros virágú mogyorós lednek. Tavasszal a sárga nőszirom virágzása a leglátványosabb, ősszel a kornistárnicsé. Erdősültebb területeken a nyári tőzikék bontják harang alakú virágaikat.

Rovarvilága sok lepkefajt foglal magába. Itt milliószámra tenyészik a asok helyütt rettegett egyiptomi sáska. Pusztításáról kócsagok, gémek, és fekete gólyák, a töviszúró gébicsek és karvalyposzáták gondoskodnak.

Hüllők és kétéltűek nagy számban élnek itt, ezért a békászó sas, rétisas, és a kígyászölyv gyakran itt vadászgat. A rendszeressé váló tavaszi árvizek miatt emlősfaunájából csak a vadmacska és a hermelin emelhető ki. Talajon fészkelő madárfajai közül a fokozottan védett harist feltétlen meg kell említeni, melynek reszelő hangja mindenfelé hallható az esti órákban. Főként idelátogató , itt táplálkozó madárfajok figyelhetők meg, ám ezek igen nagy számban.

Kormoránok és sok récefaj költ itt, köztük a fokozottan védett cigányréce is. A cigányréce és a kormorán főleg halakkal táplálkozik. Nagyszámú jelenlétük az eredményes horgászati lehetőségeket igazolják, ahol sok ritkaság kerülhet horogra. A természetet kedvelő kirándulók még sok érdekességet fedezhetnek fel, ha figyelő szemekkel, féltő gondoskodással próbálják megismerni ezt a tájképileg is szép környéket.