A legrégebbi épület a római katolikus templom, ami 1220 körül épült. Nevét a szent Kereszt tiszteletére szentelt templomától kapta. Jelenleg katolikus temploma későgótikus stílusban 1481 és 1520 között épült fel homlokzat előtti toronnyal, déli oldalán pálcatagos kapuval, egykorú vasalt kapuszárnyakkal, a kapu felett az 1481–es évszámmal, a zárópárkányon az 1520–as dátummal. A hajó és szentély támpilléres. A hajóban hálóboltozat, a szentélyben keresztboltozat és
mérműves ablakok találhatók. 1566–ban nagy tűzvészben a templom megégett. 1598 –ban a templom és a paplak is a reformátusoké volt. Az anyakönyvvezetés Keresztúron 1726–ban kezdődik. 1711 után a kegyúri jogokat a királyi kamara, majd az Aspretont grófi család gyakorolta. A kegyúr 1733 után a templomot helyreállította, 1746–ban tornyát építette át. 1777–ben Bodrogkisfalud, Szegi és Long volt Bodrogkeresztúr filiája. 1785–ben a templomtorony megégett, harangjai megolvadtak, helyettük az eltörölt szerzetesi templomfelszerelések raktárból kértek újakat. Az épület helyreállítása során renoválták a templom oldalán lévő sérült kápolnát is. A templom 1863–ben ismét tűzkárt szenvedett, 1881–ben vihar rongálta meg, ezért 1896–ban kegyúri oratóriummal bővítve megújították.
 
A Bodrogkeresztúri Görögkatolikus Egyházközösséget 1766–ban alapították. Azóta működő egyház anyakönyvel, rendelkezik az 1800–as évektől. Alapítása előtt a Tokaji Görög Katolikus Egyház filiájaként működött. Csodálatos templomát 1782–ben építik, a templomot Szent György Nagyvértanú tiszteletére szentelik.

A templom klasszikus felépítésű, és három részből áll:
- előcsarnok
- hajó
- szentély

A hívek a hajóban foglalnak helyet, a hajót a szentélytől Ikonosztázion választja el.

Az ikonosztáz felépítése:
- Szent Miklós ikonja
- Istenszülő a kis Jézussal ikon
- Krisztus ikon
- Szent György nagyvértanú ikonja

Felette az ünnepek sora középen az utolsó vacsora képével. Majd az Apostolok sora következik, középen a Trónon ülő Krisztus képpel, felette pedig az Ószövetség nagyjai Királyok, Próféták, középpontban pedig a Golgota jelenete látható, Krisztus a kereszten, két oldalt pedig az ő anyja Mária, és a szeretett tanítvány Szent János.
A főoltár felett baldahin látható, az oltárkép pedig a Máriapócsi ikon másolata. A templom kívülről 1996–ban újult meg, a paróchia teljes felújítás alatt van, 2002–ben villamosították és automatizálták a harangot,
2003–ban pedig a templom teteje vörösrézborítást kap.

 
A református templom alapköveit 1786. augusztus 25-én tették le. 1788-ban készen lett a zsindelyezett tető és 1789-ben majd a padlás is elkészült, és 1790-re csak az asztalos munkák maradtak.
1791. március 20-án szentelték fel a copf stílusban épült torony nélküli templomot. 1803-ban kezdték el a torony építését Francz Ignác tokaji építőmester vezetésével. A torony gombját 1805. szeptember 15-én tették fel. Teljes egészében 1807-re készült
el a templomépület toronnyal együtt. Régebbi leírásokból kiderült, hogy kb. négy nagyobb felújítást végeztek rajta 1997-ig. 1998-ra a templom, az egyre nagyobb mértékben beszakadó födémszerkezete miatt életveszélyessé vált.
A lebontott, károsodott faanyagokat sürgősen el kellett égetni. Ezzel párhuzamosan zoológiai szakvéleményt is kellett készíteni a templom tervezett felújításának és a padláson élő denevérek háborítatlanságának összeegyeztethetőségéről, mert Európa egyik legjelentősebb élőhelyeként van számontartva az itt élő kolónia.
Hazánkban és nemzetközi egyezményekben védett/fokozottan védett fajokról van szó. 1999 őszén eltávolítottuk a tetőt és a zárófödémet, megerősítésre került a templomhajó falazata, elkészült az új födém és tetőszerkezet, és a végleges fakazettás mennyezet.
2000-ben került sor a templomhajó teljes külső és belső felújítására. 2001 tavaszán kezdhettünk hozzá a templomtorony teljes külső és belső renoválásához. 2002. augusztus 18-ra készült el és került fel a helyére a restaurált szószékkorona. 2002 karácsonyának előestéjén készültek el a templompadok tölgyfából. 2003 húsvétjára a templompadok felébe padlófűtést szereltettünk. A teljes felújítás 2003.05.02. véget ért.
 
Az első izraelita templomot 1767-ben építették Bodrogkeresztúron. Az egykori neológ templom, öt-öt nagyméretű lóherében végződő ablakával, törtvonalú manzárdtetejével 1809-ben épült.